Welke lessen kunnen we leren van de technologische ontwikkelingen en innovaties in China?

 

Nieuwe technologie

Digitalisering is een ontwikkeling die eigenlijk alle sectoren raakt. In de komende paar jaar krijgen zij op een of andere manier beslag in bestaande werkprocessen. Het probleem is dat nog onvoldoende is uitgekristalliseerd welke effecten dat voor elk bedrijf gaat krijgen. De kat uit de boom kijken is echter geen goede strategie meer. Daarvoor gaan ontwikkelingen te snel en wordt het voor markttoetreders steeds makkelijker om met nieuwe technologie een disruptie te veroorzaken. Toch zullen ook de gevestigde organisaties mee moeten in de vaart der volken.

 

Innovatieslag

Digitale innovatie organiseren is een manier om broodnodige kennis en ervaring met nieuwe technologieŽn op te doen. Door bij die innovatieslag met andere marktpartijen samen te werken, is het mogelijk aan de frontlinie van de ontwikkeling te blijven.

Veel organisaties en managers staren zich blind op technologie als het over innoveren gaat. Ze vergeten dat zelforganisatie, dienend leiderschap, slimmer werken en co-creatie minstens zo belangrijk zijn voor innovatie.

Gebeurde innovatie vroeger achter gesloten deuren, tegenwoordig vindt het juist plaats in partnerschappen, netwerken, en platforms. Bij co-creatie gaat het om delen in plaats van stelen. De kenniswerker van nu beheerst ook niet meer ťťn trucje. Integendeel, de toekomstige kenniswerker moet zowel kunnen ontwerpen als uitvoeren. Moet zowel technisch als sociaal vaardig zijn. Het is aan leidinggevenden om te zorgen dat de vereiste competenties aanwezig zijn. Het podium is nu aan de absolute hoofdrolspeler van de vierde industriŽle revolutie: de kenniswerker. Die functioneert wezenlijk anders dan zijn voorganger. Was de informatiewerker nog deels een gevangene van de machine die hem afgebakende taken oplegde die in hoge frequentie binnen strakke formats moesten worden uitgevoerd, de kenniswerker van nu bezit juist veel speelruimte en een breed scala aan vaardigheden. Hij/zij detecteert, absorbeert en produceert zelf nieuwe kennis die weer de basis vormt van nieuwe innovatie. De kennismedewerker is geen schakel meer binnen een breinorganisatie, de kennismedewerker Ūs de organisatie

 

Kernpunten

v  Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie veel sneller kan veranderen en hiertoe telkens nieuwe IT-technologieŽn snel, effectief en efficiŽnt kan omarmen om zo de concurrentie voor te blijven?

 

v  Welke IT-governance, IT-competenties en ICT-organisatie heb je in de toekomst nodig om goede sturing te kunnen geven aan significante versnelling en kwaliteit van nieuwe applicatieplatformen en -functionaliteiten ter ondersteuning van je business processen?

 

v  Hoe voorkom je dreigende wildgroei aan losse ĎApplicatie-Cloudí initiatieven en oplossingen die een nieuwe verkokering gaan vormen en zo integraal, effectief en efficiŽnt samenwerken belemmeren?

 

v  Hoe kan Informatietechnologie gebruikt worden om dashboards en voorspellende analyses te maken die adviseurs en beslissers adequaat informeren over de voortgang van de ingezette bedrijfsstrategie en ICT-strategie, en helpen bij het maken van keuzes om adequaat te kunnen sturen?

 

Wij van Bagmeijer.com kunnen u hierbij van dienst zijn.